ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавська державна аграрна академія
Abstract
Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо формування сталого розвитку сільських територій, спрямованих на забезпечення високого рівня матеріального добробуту сільського населення, підвищення загального рівня конкурентоспроможності сільських територій, їх інвестиційного забезпечення та економічного зростання. В роботі розкрито сутнісну характеристику сільських територій та організаційні чинники їх сталого розвитку, встановлено базові положення товарних сімейних ферм, проведено моніторинг потенціалу ресурсозабезпечення. Виділено порядок виконання цілей його забезпечення, застосовуючи виокремлену типологію для їх реалізації на сільських територіях. Досліджено ресурсний потенціал селянських домогосподарств в розрізі різних напрямів з метою визначення можливості сталого розвитку сільських територій на засадах підприємництва. Відповідно, обґрунтовано концепцію формування системи суб’єктів агробізнесу, що включає товарні сімейні ферми домогосподарств і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, що створюються на їх базі. Опрацьовано засади створення логістичного комунального підприємства як інфраструктурного об’єкта даної системи. Удосконалено методичні підходи щодо створення та розвитку локального галузевого кластера, основою якого будуть сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, утворені товарними сімейними фермами на базі сільських домогосподарств та логістичними комунальними підприємствами і визначеним для них ефектом від діяльності даного кластеру. Визначено необхідні фінансові та інвестиційні ресурсів для заснування; створення та державна реєстрація для набуття юридичної особи з урахуванням методичного підходу реалізації цілей сталого розвитку сільських територій. Запропоновано модульну інформаційно-аналітичну систему забезпечення сталого розвитку сільських територій з окресленими компонентами та очікуваними результатами від її реалізації. Розроблено пропозиції щодо використання даної моделі локальними галузевими кластерами.
Description
Термоса І.О. ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. - Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2017.
Keywords
сільські території, сталий розвиток, забезпечення, сімейні ферми, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, локальні галузеві кластери, державна підтримка, інформаційно-аналітична система
Citation