08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Розвиток ринку праці та державне регулювання зайнятості населення
  (Полтавська державна аграрна академія, 2015-10-22) Большая, Оксана Вікторівна
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних засад функціонування ринку праці України. Розкрито особливості національного і локальних ринків праці та визначено принципи формування їх основних показників. Проведено аналіз тенденцій на ринку праці України, здійснено оцінку його розвитку. Розкрито особливості трансформації місцевого ринку праці. Запропоновано та обґрунтовано комплекс практичних заходів щодо вдосконалення механізмів трансформації локального ринку праці в сучасних умовах. Визначені спеціальні принципи регулювання ринку, дотримання яких разом із деякими загальноекономічними забезпечують розвиток системи ринку праці в напрямі досягнення певної продуктивної і вільно обраної зайнятості. Проаналізовано локальні ринки праці України та визначено критерії оцінки їх ефективності функціонування. Для оцінки стану ринку праці Полтавської області розроблена кластерна модель, що дозволяє поділити локальний ринок на урбанізовані, стабілізаційні, промислово-депресивні та аграрно-стагнуючі райони. Запропоновано модель санації депресивних районів. Розроблено шляхи удосконалення державної підтримки розвитку ринку праці в Полтавському регіоні.
 • Item
  Організаційно-економічне регулювання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва
  (Полтавська державна аграрна академія, 2015-10-22) Макаренко, Наталія Олексіївна; Макаренко, Наталія Олексіївна
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню основних складових організаційно-економічного регулювання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва в умовах ринку, а також обґрунтовано шляхи його удосконалення. Розглянуто теоретичну сутність сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, обґрунтовано зміст механізму організаційно-економічного регулювання сталого розвитку виробництва в умовах ринку, визначено основні методи діагностики. На основі аналізу сучасного стану розвитку сільськогосподарського виробництва визначено його складові організаційно-економічного регулювання та ефективність використання ресурсного потенціалу. Сформовано напрями удосконалення регулювання та розроблено організаційно-економічні стратегії сталого розвитку сільськогосподарського виробництва на локальному рівні, обґрунтовано функціональну структуру кластера сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та визначено ефективність кооперативних ланок у ньому.
 • Item
  Формування та розвиток плодоовочевої продукції
  (Полтавська державна аграрна академія, 2016-06-30) Яснолоб, Ілона Олександрівна
  Дисертаційне дослідження присвячено розробці науково-обґрунтованих теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо формування та розвитку ринку плодоовочевої продукції. Визначено сутнісну характеристику, специфіку та структуру ринку плодоовочевої продукції, визначено його особливості, передумови ефективного формування та розвитку. Запропоновано комплексну методику оцінки його функціонування. Проведено кон’юнктурний аналіз та визначення місткості плодоовочевого ринку. Здійснено оцінку суб’єктивної визначеності респондентів аграрно-промислової території щодо смакових переваг на овочеву продукцію в умовах низької купівельної спроможності населення та формування ринкового попиту, для споживачів плодоовочевої продукції із сукупними доходами нижче прожиткового мінімуму. Запропоновано формування ґрунтово-кліматичних територій Полтавської області за видами вирощування продукції овочівництва та розширення мережі інфраструктурних об’єктів, шляхом створення логістичних розподільчих центрів.
 • Item
  ІНВЕСТИЦІЇ У СФЕРУ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2017-12-01) Яровенко, Тетяна Сергіївна
  Дисертаційна робота присвячена розв’язанню теоретико-методологічної та науково-прикладної проблеми впровадження багатоваріантної інвестиційної політики задля забезпечення розвитку сфери освіти України. У роботі вперше: сформульовано положення щодо співвідношення між обсягами ВВП, послуг та інвестицій задля забезпечення інтенсивного інвестиційного розвитку сфери освіти; визначено склад інвестиційної системи сфери освіти; запропоновано теоретико-методологічний підхід щодо управління освітніми інвестиціями; розроблено механізм інвестиційної політики. Вдосконалено: трактування понять освітнього інвестування та його статистичне забезпечення; організацію інноваційного інвестування; методологічний інструментарій управління освітніми інвестиціями; склад напрямів інвестиційного розвитку сфери освіти України. Дістали подальшого розвитку: технологія аналізу стану та розвитку освітньої сфери, методологічні підходи щодо моніторингу її інвестування, інвестиційне забезпечення її розвитку, визначення детермінант освітнього інвестування.