З досвіду організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти спеціальності 201 Агрономія денної форми навчання на кафедрі рослинництва

Abstract
Description
Кочерга А.А., Філоненко С.В. З досвіду організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти спеціальності 201 Агрономія денної форми навчання на кафедрі рослинництва. Сучасні освітні технології та інноваційні методики навчання в підготовці здобувачів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали 53-ї наук.-методичної конференції викладачів і аспірантів. м. Полтава, 23-24 лют. 2022 р. Полтава : ПДАУ, 2022. С. 19-22.
Keywords
дистанційне навчання, навчальний процес, спеціальність, освітня програма
Citation