Імплементація технологій Індустрія 4.0 в управління територіальними громадами через ERP системи

Abstract
21 століття стало свідком появи Індустрії 4.0, яка характерезується домінуванням знань і цифрових даних. На початку ери Індустрії 4.0 увага була зосереджена виключно на промисловому виробництві, але з часом парадигма поширилася на інші сфери людської діяльності, такі як сільське господарство (Agriculture 4.0), охорона здоров'я (Healthcare 4.0), логістика (Logistics 4.0), енергетика (Energy 4.0), елементи нових освітніх технологій (Education 4.0).
Description
Копішинська О., Ковпак С. Імплементація технологій Індустрія 4.0 в управління територіальними громадами через ERP системи. Стратегічний менеджмент агропродовольчої сфери в умовах глобалізації економіки: безпека, інновації, лідерство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 28 верес. 2023 р. Полтава : ПДАУ, 2023. С. 394-398.
Keywords
Індустрія 4.0, територіальні громади, органи місцевого самоврядування, ERP-системи
Citation