Удосконалення міжособистісних відносин у процесі комунікацій.

Abstract
Description
1. Шульженко І.В., Сазонова Т.О. Удосконалення міжособистісних відносин у процесі комунікацій. Наукові розробки, передові технології, інновації [матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції]. Nemoros s.r.o., Prague, 2020.С.152-155.
Keywords
комунікаційний процес, зворотній звязок,
Citation