Якість зерна пшениці озимої залежно від шкодочинності клопа-черепашки під час зміни клімату

Abstract
Description
Бараболя О.В. Якість зерна пшениці озимої залежно від шкодочинності клопа-черепашки під час зміни клімату. Сучасні аспекти і технології у захисті рослин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2021 р.) Полтава : ПДАА, 2021 С. 23-26
Keywords
пшениця озима, якість зерна, клоп-черепашка, боротьба з шкідниками
Citation