Визначення енерговитрат на подрібнення м’ясної сировини з використанням хрестоподібних ножів з різальними лезами на задній поверхні

Abstract
Description
Шибка В. О., Костенко О. М., Дрожчана О. У. Визначення енерговитрат на подрібнення м’ясної сировини з використанням хрестоподібних ножів з різальними лезами на задній поверхні. Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського машинобудування: матеріали ІV Всеукраїнської інтернет-конференції. (м. Полтава, 02-03 грудня 2021 р.). Полтава : Полтавський державний аграрний університет, 2021. С. 46-49.
Keywords
подрібнення м'ясної сировини
Citation