Особливості реалізації проєктної технології навчання у фаховій підготовці магістрів професійної освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-02-23
Authors
Горбенко, Олександр Вікторович
Келемеш, Антон Олександрович
Япринець, Тетяна Сергіївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавський державний аграрний університет
Abstract
У сучасних реаліях розвитку національної економіки пріоритетним завданням вищої освіти є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця, котрий здатний до самоосвіти протягом усього життя. Саме тому в процесі навчання магістра професійної освіти вкрай необхідним є формування у нього компетентностей, які б дозволяли вирішувати виробничі нестандартні завдання, використовувати сучасні технології,самостійно аналізувати результати власної діяльності, робити висновки. Таким чином, майбутній викладач має бути готовий до роботи в умовах, що змінюються. Пріоритетними у цьому виступають такі якості уваги, мислення, пам’яті, котрі допомагають студентові застосовувати здобуті знання на практиці, дозволяють самостійно засвоювати інформацію, що постійно оновлюється.
Description
Keywords
Citation
Горбенко О. В., Келемеш А. О., Япринець Т. С. Особливості реалізації проєктної технології навчання у фаховій підготовці магістрів професійної освіти. Матеріали 54-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Вища освіта в контексті глобальних викликів». м. Полтава : ПДАУ, 2023. С. 116-118.