УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО»)

No Thumbnail Available
Date
2021-04-13
Authors
Лисенко, Микола Іванович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 61 сторінка, містить 17 таблиць, 9 рисунків, 100 літературних джерела, 10 додатків.
Keywords
підприємство, конфлікт, конфліктна ситуація, управління конфліктами, методи подолання конфліктами, запобігання конфліктів.
Citation