Ціноутворення – один із інструментів розвитку обслуговуючої кооперації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Хорішко, А. М.
Томілін, Олексій Олександрович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дocвiд poзвинeниx кpaїн свідчить пpo те, що ocнoвними пepeвaгaми об’єднання дpiбниx ciльгocпвиpoбникiв у кooпepaтиви є: пocилeння впливу виpoбникa на piвeнь зaкупiвeльниx цін на cиpoвину тa ціну peaлiзaцiї ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї пepepoбним підприємствам. За роки української державності ціни виробників у національній економіці зросли майже в десять разів, порівняно з цінами виробників сільськогосподарської продукції. В юридичній літературі визначено ціну як правову категорію та як правову форму вираження вартості продукції реалізованої суб’єктами господарювання, яка знаходить своє закріплення в законодавчих актах державних правотворчих органів і локальних актах. Цілісність агропромислового виробництва обумовлене зростанням технологічної взаємодії галузей національної економіки, системної взаємодії міжгалузевих економічних зв’язків. Саме через запровадження механізму справедливого розподілу доходу та механізму вільного ціноутворення на продукцію аграрної сфери можливо нормативне забезпечення рівня рентабельності виробництва агропромислового виробництва
Description
Хорішко А. М., Томілін О. О. Ціноутворення – один із інструментів розвитку обслуговуючої кооперації. Майбутнє – аудит : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Кривий Ріг, 15 січ. 2024 р.). Кривий Ріг : Р. А. Козлов, 2024. С. 214-217.
Keywords
ціноутворення, обслуговуюча кооперація
Citation