«Удосконалення самоменеджменту управлінського персоналу організації» (на матеріалах ТОВ «Промінь-Приват» Миргородського району)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Authors
Якубенко, Олексій Павлович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Якубенко О. П. Удосконалення самоменеджменту управлінського персоналу організації (на матеріалах ТОВ «Промінь-Приват» Миргородського району). – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Підприємництво, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання організації самоменеджменту управлінського персоналу організації, здійснено діагностику стану його розвитку та впливу на результативність діяльності. Обґрунтовано напрями розвитку управління персоналом на засадах самоменеджменту, тенденції щодо удосконалення використання тайм-менеджменту в діяльності управлінського персоналу та визначено шляхи покращання управління персоналом з використанням самоменеджменту.
Description
РЕФЕРАТ магістерської дипломної роботи на здобуття кваліфікації – Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Keywords
самоменеджмент, тайм-менеджмент, саморозвиток, управлінський персонал, тренінг.
Citation