«Формування корпоративної культури підприємництва» (на матеріалах ТОВ «Промінь-Приват» Миргородського району)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Authors
Муренець, Ігор Євгенійович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Муренець І. Є. Формування корпоративної культури підприємництва (на матеріалах ТОВ «Промінь-Приват» Миргородського району). – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти Магістр за освітньо-професійною програмою Підприємництво, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання формування корпоративної культури як складової частини управління підприємством та наведено характеристику корпоративної культури. Обґрунтовано концептуальні засади удосконалення корпоративної культури, розвитку правил і норм діяльності, просування іміджу як складової розвитку корпоративної культури.
Description
РЕФЕРАТ магістерської дипломної роботи на здобуття кваліфікації – Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Keywords
корпоративна культура, соціально-психологічні умови діяльності колективу, засоби формування лояльності персоналу, організаційні цінності, морально-психологічний чинник в підприємництві.
Citation