«РОЗРОБКА БІЗНЕС МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ МЕРЕЖІ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ» (НА МАТЕРІАЛАХ ПП «ІМЕНІ КАЛАШНИКА» ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Authors
Ткаченко, Наталія Володимирівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Ткаченко Н.В. «Розробка бізнес моделі підприємства на базі мережі бізнес процесів» (на матеріалах ПП «імені Калашника» Полтавського району) – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Підприємництво спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Здійснено огляд сутності бізнес-процесів та їх характеристика, викладено елементи бізнес-моделі підприємства: характеристика, оцінка, взаємодія та розглянуто теоретичні аспекти інноваційної динаміки як чинника розвитку бізнес-моделі підприємства. Здійснена оцінка управління бізнес-моделлю підприємства на основі системного використання економічних методів, здійснена оцінка ефективності та оперативності бізнес-процесів на підприємстві. Обґрунтовано концепція реінжинірингу та її роль в процесах перетворень бізнес-моделі, здійснено обґрунтування й розробка бюджету реалізації інвестиційних проектів підприємств, визначено формування моделі бізнес-процесів підприємства: процесний підхід.
Description
РЕФЕРАТ магістерської дипломної роботи на здобуття кваліфікації – магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Keywords
бізнес процес, бізнес модель, реінжиніринг бізнес процесів, ефективність.
Citation