ВІДГОДІВЕЛЬНІ ОЗНАКИ ЧИСТОПОРОДНОГО І ГІБРИДНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

Abstract
Наведений стан свинарства України, згідно якого у першому кварталі 2014 року загальна кількість свиней в усіх категоріях господарств становила 8010 тис. голів свиней, а на сільськогосподарських підприємствах - 3860 тис. голів. Середньодобовий приріст свиней в усіх категоріях господарств за вказаний період становив 465г. Результати відгодівлі свиней, які одержані за різних варіантів поєднання вихідних батьківських порід м’ясного напряму продуктивності французької та німецької селекції, вказують на можливість одержання середньодобових приростів на рівні 570,4…775,6г та досягнення тваринами живої маси 100 кг за 163,6…192,4 доби. Встановлено, що найбільш високою інтенсивністю росту під час відгодівлі характеризувався молодняк, одержаний за: внутріпородного підбору свиноматок породи ландрас французької селекції з кнурами даної породи німецької селекції; схрещування маток породи ландрас французької селекції з кнурами синтетичної лінії Maxter та великої білої породи французької селекції; схрещування маток породи ландрас французької селекції з кнурами порід ландрас і п’єтрен німецької селекції й маток великої білої породи французької селекції з кнурами породи ландрас німецької селекції. Використання молодняка свиней, одержаного за вищевказаних варіантів вітрі-та міжпородного підбору кнурів і маток французької та німецької селекції у сумі з належним рівнем годівлі сприятиме підвищенню рентабельності галузі.
Description
Keywords
свині, чистопородний молодняк, гібридний молодняк, породи
Citation