Психологічний аналіз показників креативності у здобувачів вищої освіти.

Abstract
Description
У статті розкривається зміст поняття «креативність», висвітлюються теоретичні основи показників креативності особистості, визначається місце і роль креативного мислення в процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти. Стверджується, що креативність – це рівень обдарованості, здібностей до творчості, що проявляються в індивідуальному продуктивному, гнучкому мисленні, становить відносно стійку характеристику особистості, і впливає на виконання окремих видів діяльності. Проведено психологічний аналіз показників креативності у здобувачів вищої освіти в умовах аграрного закладу вищої освіти.
Keywords
креативність, показники креативності, здобувачі вищої освіти, особистість, здібності, професійна підготовка., creativity, creativity indicators, higher education applicants, personality, abilities, professional training.
Citation