Підручники і посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Організація наукових досліджень,структура та захист дисертаційної роботи з агрономії
  (2024) Кулик, Максим Іванович; Рожков, А. О.; Рожко, Ілона Іванівна
  У навчальному посібнику розкрито суть науково-інноваційної діяльності, як складової професійної підготовки науковця – здобувача наукового ступеня доктора філософії в системі вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 201 Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство. Подано особливості організації наукових досліджень в загальному, та вимоги до основних результатів наукової складової підготовки аспірантів. Викладено етапи організації роботи здобувача: підготовки й написання (згідно встановлених вимог) дисертаційної роботи доктора філософії. Наведено вимоги до наукової кваліфікації здобувача наукового ступеня, й опублікування ним результатів дисертаційного дослідження, дотримання норм академічної доброчесності. Детально розкрита процедура заключної атестації здобувача: від підготовчого етапу до безпосереднього захисту в одноразовій спеціалізованій вченій раді. Навчальний посібник «Організація наукових досліджень, структура та захист дисертаційної роботи з агрономії» розрахований на здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201 Агрономія, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ.
 • Item
  Системи технологій харчових виробництв
  (2008) Колісник, Анатолій Володимирович; Ростовський, Володимир Сергійович