Підручники і посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Вища математика
  (2021-12) Антонець, Анатолій Вікторович; Флегантов, Леонід Олексійович; Овсієнко, Юлія Іванівна
 • Item
  Основи дослідження і проектування механізмів і машин
  (2016) Арендаренко, Володимир Миколайович; Іванов, Олег Миколайович
 • Item
  ВАКУУМНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЙ
  (2019) Арендаренко, Володимир Миколайович; Іванов, Олег Миколайович
 • Item
  Теорія механізмів і машин в прикладах і задачах
  (2020) Арендаренко, Володимир Миколайович; Дудніков, Ігор Анатолійович
 • Item
  Кінцево-елементне моделювання в інженерних розрахунках
  (Норд-Прес, 2008) Лавріненко, Наталя Михайлівна; Сукманов, Валерій Олександрович; Авраменко, Андрій Олександрович; Українець, Анатолій Іванович; Афенченко, Дмитро Сергійович; Шульга, Андрій В'ячеславович
 • Item
  Реологія харчових продуктів
  (ДонНУЕТ, 2014) Левіт, Ірина Борисівна; Сукманов, Валерій Олександрович; Афенченко, Дмтро Сергійович
 • Item
  Логіка
  (Полтава : РВВ ПДАА, 2013, 2013) Антонець, Анатолій Вікторович; Шенгерій, Людмила Миколаївна
  Навчальний посібник розраховний для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику викладено ключові теоретичні положення курсу "Логіка", приклади їх практичного застосування, методичні розробки для практичних занять, завдання тестового контролю, кросворди, практичні завдання.
 • Item
  Основи творення машин
  (НТМТ, Харків, 2017-04-13) Бучинський, Мирослав Яремович; Горик, Олексій Володимирович; Чернявський, Анатолій Миколайович; Яхін, Сергій Валерійович
  У підручнику висвітлено принципи розвитку технічних систем, презентовано актуалізовану теорію, необхідну для ефективної практики творення нових машин та механізмів. Подано як фундаментальні проблемі питання, які виникають перед інженерами при проектуванні й конструюванні нової техніки, так і прикладні задачі, пов’язанні з впровадженням, експлуатацією й модернізацією технічних систем. Подана в підручнику інформація не дає відповіді на конкретні питання, наприклад, як створити певну машину, які технічні розрахунки слід виконати і таке інше. Автори намагалися сконцентрувати технічну інформацію та розкрити підходи до самостійного подолання творчих перепон задля стимулювання здобувачів вищої освіти до інтелектуальної діяльності – активного продуктивного мислення, пошуку та аргументації шляхів власного розв’язання технічних задач, як альтернативи звичному накопиченню знань. Беручи за основу матеріали відомих авторитетних джерел щодо цієї тематики, автори, поряд із класичними, пропонують і своє бачення щодо основ творення машин та сучасних шляхів розвитку цієї галузі знань і творчої діяльності людини. Інформація, викладена в книзі, на нашу думку, є актуальною, має багатоплановий характер підходу до творення машин. Сподіваємося, що пропонований підручник зацікавить не тільки здобувачів вищої технічної освіти, а також зможе стати в нагоді конструкторам й інженерам, які займаються проектуванням, виробництвом й експлуатацією машин різного призначення та об’єктів нової техніки.