Міжнародні видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Chewing Lice (Order Mallophaga, Suborders Amblycera and Ischnocera) Fauna of Domestic Chicken (Gallus gallus domesticus) in Ukraine
  (2015-11-26) Євстаф’єва, Валентина Олександрівна ; Yevstafieva, V. O.
 • Item
  An Investigation of Embryo and Eggshell Development in Trichuris suis (Nematoda, Trichuridae) under Laboratory Conditions
  (2016-06-15) Yevstafieva, V. O.; Євстаф’єва, Валентина Олександрівна ; Юськів, І.Д.; Melnychuk, V. V.; Мельничук, Віталій Васильович
 • Item
  Bird Lice (Mallophaga, Philopteridae, Menoponidae) of Domestic Pigeons on Specialized Pigeon Breeding Farms in Poltava
  (2017) Kolomak, I. O.; Kruchynenko, O. V.; Кручиненко, Олег Вікторович; Коломак, Ігор Олегович
 • Item
  Nematodes of the Genus Тrichuris (Nematoda, Trichuridae) Parasitizing Sheep in Central and South- Eastern Regions of Ukraine
  (2018-07-25) Yevstafieva, V. O.; Євстаф’єва, Валентина Олександрівна ; Юськів, І.Д.; Melnychuk, V. V.; Мельничук, Віталій Васильович ; Яснолоб, Ілона Олександрівна; Коваленко, В.О.; Горб, К.О.; Yasnolob, I. O.
 • Item
  DIAGNOSIS AND ACTIONS FOR LIQUIDATION OF DOGS STREPTOCOCCOSIS IN PRIVATE NURSERY
  (2019) Peredera, R. V.; Lavrinenko, I. V.; Peredera, O. O.; Zhernosik, Igor; Передера, Роман Вікторович; Лавріненко, Інна Вікторівна; Передера, Олена Олександрівна
 • Item
  Вміст хімічних елементів у печінці великої рогатої худоби за фасціольозу та дикроцеліозу
  (Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018) Кручиненко, Олег Вікторович; Прус, М. П.; Галат, М. В.; Михайлютенко, Світлана Миколаївна; Клименко, О. С.; Кузьменко, Лариса Михайлівна
  На території Полтавської області (центральна частина України) визначено концентрацію хімічних елементів (Pb, Cd, Cu, As, Zn, Hg, Fe, Co, Mn) у печінці великої рогатої худоби від здорових тварин і уражених Fasciola hepatica та Dicrocoelium lanceatum. Дослідження проведено методом атомно-абсорбційної спектрометрії на базі Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області. На м’ясокомбінаті відбирали зразки печінки (n = 30) від здорових корів чорно-рябої породи та уражених F. hepatica та D. lanceatum. Вік великої рогатої худоби – 6–8 років. Зразки негайно охолоджували, транспортували в лабораторію та до подальшого аналізу зберігали за –20 °C. Встановлено середні показники концентрації окремих хімічних елементів у печінці здорових та інвазованих трематодами тварин. Уміст хімічних елементів у печінці здорових тварин і уражених фасціолами можна навести у вигляді спадного ранжувального ряду: Zn > Fe> Cu, а за дикроцеліозу – Fe > Zn > Cu. Мідь та цинк беруть участь в обмінних процесах організму трематод, що підтверджується нашими досліджен-нями. Присутність F. hepatica та D. lanceatum в організмі великої рогатої худоби достовірно знижує рівень міді та цинку, маючи високу зворотну кореляційну залежність від інтенсивності інвазії. Концентрація Cu та Zn у печінці за фасціольозу складає 6,82 ± 0,29 і 35,77 ± 1,93 мг/кг, а за дикроцеліозу – 3,90 ± 0,25 та 41,91 ± 2,22 мг/кг. Вміст кобальту та марганцю у печінці здорових тварин становить, відповідно, 0,05 ± 0,01 і 1,95 ± 0,06 мг/кг. За паразитування фасціол у тканині печінки достовірно підвищується рівень кобальту (0,10 ± 0,02) та марганцю (2,55 ± 0,16), позитивно корелюючи з інтенсивністю інвазії, що свідчить про відсутність впливу на обмін та біоакумуляцію гельмінтами цих елементів.