Методика обліку витрат виробництва та статистико-економічний аналіз собівартості зерна

Abstract
Дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування». Робота присвячена дослідженню теоретичного й практичного аспектів методики обліку витрат виробництва та статистико-економічного аналізу собівартості зерна щодо розробки резервів її зниження. У результаті дослідження: висвітлено еволюцію поглядів вітчизняних учених на сутність поняття «витрати»; узагальнено групування витрат за різними класифікаційними ознаками; проведено порівняльну характеристику витрат згідно міжнародних та національних стандартів; обґрунтовано концептуальний підхід щодо формування основних положень облікової політики підприємства у частині витрат виробництва; розглянуто порядок документування, синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва продукції зернових культур; досліджено особливості автоматизації обліку витрат виробництва та визначення собівартості продукції рослинництва із застосуванням програми «1С: Підприємство 8.3»; досліджено динаміку собівартості протягом 2013-2017 років за допомогою різних статистичних методів та основні фактори впливу на її формування.
Description
Keywords
витрати, виробництво, собівартість, зернова продукція, статистико-економічний аналіз, облікова політика, бухгалтерський облік, автоматизація обліку
Citation