Підручники і посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Операційний менеджмент : навчальний посібник
  (2019) Маркіна, Ірина Анатоліївна, Олександр Михайлович, Юлія Володимирівна Помаз, Помаз
 • Item
  Secure and resilient systems, networks and infrastructures
  (Department of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky “KhAI”, 2017) Ponochovnyi, Y. L.; Al-sudani, M. Q.; Kharchenko, V.; Sklyar, V.; Babeshko, E.; Kovalenko, A.; Illiashenko, O.; Rusin, O.; Panarin, A.; Razgonov, S.; Ostapec, D.; Zhukovyts’kyy, I.; Stirenko, S.; Tarasyuk, O.; Gorbenko, A.; Romanovsky, A.; Biloborodov, O.; Skarha-Bandurova, I.; Brezhniev, E.; Stadnik, A.; Orekhov, A.; Lutskiv, T.; Mokhor, V.; Bakalynskyi, O.; Zhylin, A.; Tsurkan, V.; Поночовний, Юрій Леонідович
  The second volume of the three volume book called “Secure and resilient computing for industry and human domains” contains materials of the lecture parts of the study modules for MSc and PhD level of education as well as lecture part of in-service training modules developed in the framework of the SEREIN project "Modernization of Postgraduate Studies on Security Resilience for Human and Industry Related Domains" 1 (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR) funded under the Tempus programme are given. The book material covers fundamentals issue of secure and resilient computing, in particular, description of related standards, methods of cryptography, software securityassurance and post-quantum computing methods review.
 • Item
  Оргацізація військового зв'язку. Електронний підручник
  (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2018) Івко, С. О.; Лаврут, О. О.; Бойчук, Б. М.; Давіденко, С. В.; Манюк, О. М.
  У навчальному посібнику розглядаються загальні принципи та порядок організації військового зв’язку в підрозділах тактичної ланки управління, тактико-технічні характеристики засобів радіоелектронної боротьби та основні заходи захисту від впливу засобів РЕБ, порядок користування документами прихованого управління військами з урахуванням досвіду АТО, а також перспективи розвитку інфокомунікаційних технологій у військовому управлінні. Основна увага приділяється принципам роботи, тактико-технічним характеристикам, порядку користування та обслуговування цифрових засобів зв’язку тактичної ланки управління, які на даний час стоять на озброєнні та допущені до експлуатації в Збройних Силах України.
 • Item
  Організація військового зв’язку в підрозділах тактичної ланки управління: Навчальний посібник
  (Львів: НАСВ, 2018) Івко, С. О.; Лаврут, О. О.; Давіденко, С. В.; Мочерад, В. С.; Бойчук, Б. М.; Грозовський, Р. І.
  Посібник призначений для підготовки з питань організації військового зв’язку та самостійної роботи курсантів (слухачів курсів підвищення кваліфікації) у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України. Це новий, сучасний, максимально наближений до діяльності військ посібник з вивчення організації військового зв’язку, техніки зв’язку тактичної ланки управління Сухопутних військ.
 • Item
  Засоби зв’язку командно-штабних машин та бронеоб’ектів: Навчальний посібник
  (Львів: АСВ, 2015) Івко, С. О.; Давіденко, С. В.; Лаврут, О. О.; Бойчук, Б. М.; Рижов, Є. В.
  У посібнику розглядаються призначення, основні тактико-технічні характеристики засобів зв’язку, комутації та управління, порядок підготовки, налаштування та розгортання як окремих засобів зв’язку, так і комплексних командних машин управління. Це новий, сучасний, максимально наближений до діяльності військ посібник із вивчення засобів зв'язку тактичної ланки управління.
 • Item
  Економіка праці та соціально-трудові відносини
  (ФОП Говоров, 2008) Дядик, Тетяна Василівна
  Навчальний матеріал посібника викладено на основі програми курсу „Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Системно розглянуті питання: змісту та значення праці в житті суспільства; сутності та механізму функціонування соціально-трудових відносин; складу трудових ресурсів та показників трудового потенціалу суспільства; ефективного використання персоналу підприємства; продуктивності та ефективності праці; ринку праці та його регулювання; зайнятості населення та безробіття; організації і нормування праці; мотивації та оплати праці; соціального партнерства та соціальної політики; міжнародного досвіду у регулюванні соціально-трудових відносин та ін. Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, наукових працівників. Книга може бути корисною для менеджерів персоналу, економістів, для усіх, хто цікавиться та займається проблемами економіки праці.
 • Item
  Мікроекономіка. Навчально-методичний посібник
  (Центр учбової літератури, 2008) Калініченко, Олександр Володимирович; Березіна, Людмила Михайлівна
  Навчально-методичний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Мікроекономіка». Він містить умовні позначення, зміст дисципліни, тематичний план вивчення дисципліни, плани семінарських і практичних занять, основні теоретичні підходи, питання для дискусії, одноваріантні та багатоваріантні запитання, приклади розв’язку задач, задачі, інтерактивні методи навчання, методичні рекомендації щодо підготовки рефератів, завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, контроль рівня знань, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу. Для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Item
  Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник
  (Центр учбової літератури, 2008) Калініченко, Олександр Володимирович; Березіна, Людмила Михайлівна
  Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни “Мікроекономіка”. У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв’язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів.
 • Item
  Макоекономіка. Практикум: Навч. посіб.
  (Центр учбової літератури, 2010) Калініченко, Олександр Володимирович; Плотник, Ольга Дмитрівна
  Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Макроекономіка». У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв’язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів.
 • Item
  Економіка підприємства. Практикум: навч. посіб.
  (К.: Кондор, 2012) Калініченко, Олександр Володимирович; Плотник, Ольга Дмитрівна
  Навчальний посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліні “Економіка підприємства”. У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, приклади розв’язку задач, задачі, словник економічних показників, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури. Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і спеціалістів аграрних підприємств. Видання також буде корисним при виконанні дипломних та дисертаційних робіт.
 • Item
  Контролінг для менеджерів
  (Центр учбової літератури, 2013) Маркіна, Ірина Анатоліївна; Таран-Лала, Олена Миколаївна; Гунченко, Марія Володимирівна
  Посібник присвячений теоретичним, методичним і практичним питанням формування і реалізації контролінгу на підприємстві. В посібнику поглиблено висвітлено теоретико-методологічні аспекти підвищення якості системи управління, синтезовано групу показників, які характеризують якісне функціонування системи управління; запропоновано науково-практичні рекомендації реформування організаційної структури, які передбачають створення служби контролінгу, інтегрування у ключових центрах контролінгу сукупності функцій, що становлять цикл стратегічного середньострокового та оперативного управління підприємствами у ринкових умовах. Розрахований для студентів, викладачів, керівників підприємств, а також для наукових працівників і тих, кого цікавить процес впровадження системи контролунгу на підприємстві.
 • Item
  Зеленая ИТ-ннжекерия. В 2-х томах. Том 2. Системы, индустрия, социум
  (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2014) Харченко, В. С.; Поночовный, Ю. Л.; А.Г. Бажанов, А.В. Белоусов, А.В. Боярчук, Е.В. Брежнев, Д.Б. Буй, А.В. Вдовитченко, А.В. Горбенко, Е.Б. Кариков, Н.Д. Кахута, А. А. Коваленко, A. В. Козлов, Ю.П, Кондратенко, Ю.А. Кошлич, B. В. Лукашенко, В.З. Магергут, А.В. Меленец, Г.Г. Наркайтис, С.А. Нестеренко, Ю.С. Нестеренко, A. А. Орехов, А.П. Плахтеев, П.А, Плахтеев, Н.М. Погребак, В.Н. Редько, В.Г. Рубанов, Л.Н. Сильвейструк, Аль Кхшаб Синан Самир, В. В. Скляр, B. Г. Скобелев, С.А. Смусенок, А.А. Старов, О.М. Тарасюк, А.В. Трубилко, И.Б. Туркин, Д.Д. Узун, А.А. Фурманов, В.И. Химиченко, А.А. Шамраев, Р.О. Шапорин, Ю.Б. Юрченко, М.Э. Яновский, О.В. Яновская
  Двухтомник (Том 1. Принципы, модели, компоненты; Том 2. Системы, индустрия, социум) содержит лекционный материал по зеленой ИТ-инженерии для магистерских, докторантских (PhD) курсов и тренингов, разработанных в проекте TEMPUS-GREENCO Green Computing and Communication (530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR). Второй том базируется на результатах анализа, исследований и разработок по зеленым (энергосберегающим) ИТ для компьютерных систем, сетей и инфраструктур, их применения в индустрии и в контексте зеленой культуры общества в целом. Описываются методы и средства для: зеленых беспроводных и мобильных систем и сетей; зеленых баз данных и облачных инфраструктур; энергоэффективных индустриальных информационно- управляющих и бортовых систем, энергоинфраструктур; зеленых ИТ в контексте экономической эффективности, кооперации, бизнеса, науки и социума.
 • Item
  Основы зеленой ИТ-инженерии. Моделирование облачных систем. Практикум.
  (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2016) Харченко, В. С.; Дрозд, А. В.; Поночовный, Ю. Л.; Яновская, О. В.; Яновский, М. Э.; Кривцов, Л. Ю.; Иванченко, О. В.
  У посібнику викладені матеріали практичної частини навчального курсу MSc «Основи зеленої ІТ-інженерії. Моделювання хмарних систем» (Fundamentals of Green IT Engineering. Modelling of Cloud Systems), підготовленого в рамках проекту TEMPUS GREENCO «Green Computing & Communications» (530270-TEMPUS-1 -2012-1 -UK-TEMPUS-JPCR). Даний курс присвячений опису основних понять і принципів зеленої ІТ-інженерії, Gap-аналізу енергоефективності ІТ-систем, дослідженню методів моделювання і оцінювання енергозефективності й безпеки хмарних ІТ-інфраструктур.
 • Item
  Системы и технологии высокой готовности. Практикум
  (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2013) Одарущенко, Олег Миколайович; Харченко, В. С.; Поночовний, Юрій Леонідович; Одарущенко, Олена Борисівна; Бутенко, В. О.; Харыбин, А. В.
  Изложены материалы практической части учебного курса «Системы и технологии высокой готовности» (High-availability systems and technologies, HAS), подготовленного для магистров в рамках проекта TEMPUS-SAFEGUARDE (158886-TEMPUS-1 -2009-1 -UK-TEMPUS-JPCR(2009-4697/001-001) «National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia-Industry Handshaking». Посвящен изучению методов моделирования и оценки показателей систем и технологий высокой готовности. Включает лабораторные работы и семинары по изучению основных понятий и путей использования, анализа архитектурных решений HAS, а также принципов управлением гарантоспособностью HAS по информационно-техническому состоянию. Приведена учебная программа курса, дано описание учебной программы курса, лабораторных работ, методические рекомендации относительно семинарских занятий и самостоятельного изучения материала курса.
 • Item
  Системы и технологии высокой готовности. Лекционный материал
  (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2013) Одарущенко, Олег Миколайович; Харченко, В. С.; Поночовний, Юрій Леонідович; Одарущенко, Олена Борисівна; Бутенко, В. О.; Харыбин, А. В.
  Изложены материалы лекционного курса, посвященного методам, инструментальным средствам и ннформационным технологиям построения систем высокой готовности (СВГ), вычислительным ядром которых, являются отказоустойчивые компьютерные системы (ОКС). Рассмотрены основные понятия СВГ, базовые принципы их построения и области применения. Изложены методы моделирования СВГ с учетом интенсивностей потоков отказов и восстановлений программных н аппаратных средств. Приведены информационные технологии оценивания готовности в условиях изменения параметров программных средств, а также их обновления. Рассмотрена концепция управления гарантоспособностью СВГ по фактическому информационно-техническому состоянию.