Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 73
 • Item
  Екологічні аспекти біобезпеки та запобігання забрудненню територій відходами тваринництва і рослинництва в контексті Державної програми екологічного моніторингу довкілля та Національної стратегії управління відходами в Україні
  (2023) Тітаренко, Олена Вікторівна
  В Україні сформувалась кризова екологічна ситуація зі стану довкілля через нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу. При цьому тривалий час відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку найбільш екологічно небезпечних сировинновидобувних галузей промисловості без урахування вимог охорони довкілля з його значною деградацією
 • Item
  Біоетичні аспекти біобезпеки
  (2023) Тітаренко, Олена Вікторівна; Киричко, Олена Борисівна
 • Item
  Особливості морфології збудника респіраторно-синцитіальної інфекції великої рогатої худоби
  (2023) Тітаренко, Олена Вікторівна; Коляка, М. А.
  Респіраторно-синцитіальна інфекція великої рогатої худоби має властивість швидко поширюватися серед поголів'я. Хвороба завдає значних економічних збитків господарствам через збільшення витрат на лікування, зниження продуктивності тварин і зменшення приростів живої маси
 • Item
  Сучасні методи діагностики інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби
  (2023) Тітаренко, Олена Вікторівна; Зоська, П. Б.
  Вірус інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби, також відомий як вірус герпесу, є поширеним збудником респіраторних та репродуктивних хвороб у великої рогатої худоби, що спричиняє значні економічні витрати
 • Item
  Застосування лікарських рослин для забезпечення благополуччя котів і собак
  (2023) Тітаренко, Олена Вікторівна; Киричко, Олена Борисівна
  Благополуччя тварин, зокрема котів і собак, значною мірою залежить від стану їхнього здоров'я, що обумовлюється умовами утримання, яксістю та повноцінністю кормів, адекватним моціоном тощо.
 • Item
  Профілактика лептоспірозу продуктивних тварин у контексті відродження України
  (2023) Тітаренко, Олена Вікторівна
  Використання продуктивних тварин для людини має досить велике значення. Актуальними для сучасного тваринництва є проблеми інфекційних хвороб продуктивних тварин, що спричиняють значні економічні збитки власникам. Зокрема, актуальною залишається проблема захворювання багатьох видів свійських тварин на лептоспіроз
 • Item
  Паразитарні хвороби кролів (поширення, діагностика та лікування)
  (2023) Кручиненко, Олег Вікторович
  У даному огляді наведені дані щодо найбільш поширених збудників протозоозів, гельмінтозів та ектопаразитарних захворювань кролів (Oryctolagus cuniculus, Linnaeus, 1758), що становлять інтерес для лікарів ветеринарної медицини. Визначено сучасні методи діагностики паразитарних хвороб у кролів. Перелічено хіміотерапевтичні препарати, наявні на світовому фармацевтичному ринку, які застосовуються з метою лікувально-профілактичних обробок у кролів. Розглянуто основні збудники протозойних, гельмінтозних і ектопаразитарних захворювань кролів, зважаючи на сучасне систематичне положення паразитів. Коротко наведено особливості поширення паразитарних хвороб на території України та світу згідно з даними відомих учених у галузі ветеринарної паразитології. Узагальнено інформацію щодо особливостей використання протипаразитарних препаратів у разі ураження тварин протозоозами, гельмінтами та кліщами. У роботі стисло наведено відомості найпоширеніших препаратів та хімічних поєднань, що є діючими речовинами цих препаратів (їхні хімічні назви, існуючі у різних країнах світу, синоніми, основні фармакологічні властивості). Наведено інформацію щодо дозування та особливостей використання протипаразитарних засобів у разі захворювань кролів згідно з даними сучасної наукової літератури та відповідними рекомендаціями щодо їхнього виробничого застосування. У процесі огляду встановлено, що кролі найчастіше уражуються еймеріозом (кокцидіоз). У даний час ідентифіковано 15 видів Eimeria spp. До еймеріозу найбільш сприйнятливі молоді тварини (2–6 міс.). Пік інвазії на території України припадає на весняно-літній період. З’ясовано, що у кролів на території нашої країни серед гельмінтозів найчастіше виявляють P. ambiguus. Найбільш сприйнятливі до вказаних гельмінтів кролі віком від 1 до 2 років, а пік інвазії припадає на січень. У кролів псороптоз є одним із найпоширеніших акарозів, збудником якого є кліщі виду P. cuniculi. Метою цієї роботи було показати сучасний стан щодо найпоширеніших паразитарних захворювань кролів як на території України, так і у світі загалом, звернути увагу на протипаразитарні препарати, узагальнити інформацію щодо їхнього використання. Встановлено, що за енцефалітозоонозу тварини найважче піддаються діагностиці й лікуванню, тимчасом як для лікування кролів, уражених еймеріями, є широкий спектр кокцидіостатиків та кокцидіолітиків. За інвазування тварин гельмінтами доречне застосування бензімідазолів та івермектинів. У разі акарозів ефективними препаратами залишається івермектин та фунгіцидно-акарицидні мазі. Проведений аналіз літературних джерел дасть змогу розширити вже наявні дані стосовно поширення, профілактики та лікування паразитарних хвороб у кролів. Наведена інформація допоможе забезпечити ветеринарне благополуччя кролів на території України.
 • Item
  Молочна продуктивність та відтворна здатність корів залежно від різних технологій виробництва молока.
  (2023) Войтенко С.Л.; Сидоренко О. В.; Петренко, Максим Олександрович; Король П.В.; Черняк Н.Г.
  Викладені результати досліджень впливу різних технологій виробництва молока на продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи. З’ясовано, що за перші сім лактацій експлуатація корів в комфортних умовах прогресивної технології забезпечує вищу продуктивність, особливо надій і молочний жир, ніж за затратної традиційної. В умовах промислової технології надій підвищувався до третьої лактації, за якої було отримано 6855 кг молока і знижувався в подальшому, в той час як за традиційної технологій підвищення надою відбувалося до четвертої лактації (6611 кг). Вміст жиру в молоці не залежав від кількості отелень та технології виробництва молока. Коефіцієнт кореляції між надоєм та вмістом жиру у корів в умовах прогресивної технології становив r = -0,215…+0,083, а традиційної – r = -0,027… +0,095, заперечуючи можливість поліпшення однієї ознаки за рахунок покращення іншої. Встановлені додатні коефіцієнти повторюваності надою корів за І–VІІІ лактації підтверджують доцільність добру за попередньою ознакою. Доведено, що технологія виробництва молока не є основним чинником впливу на молочну продуктивність корів, підтвердженням чого слугує дисперсійний аналіз, згідно якого надій корів першої лактації та вміст жиру лише на 2,2 і 0, 7% відповідно, а третьої лактації – на 0,7 і 0,6% залежали від виробництва продукції. Корови, які утримувалися за прогресивної технології виробництва молока, порівняно до традиційної, мали достовірно кращі показники відтворної здатності. При цьому вік їх першого осіменіння достовірно корелював з живою масою на час першого осіменіння (r = +0,355)
 • Item
  Effect of disinfectants on viability of Trichuris skrjabini eggs.
  (Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2023-05-19) Yevstafieva, V. O. ; Petrenko, M. O. ; Peleno, R.; Nikiforova, O.; Vakulenko, Y. V.; Reshetylo, O.; Kone, M. S. ; Євстаф’єва, Валентина Олександрівна; Петренко, Максим Олександрович; Вакуленко, Юлія Валентинівна; Коне, Мохамед Сумана
  Effect of disinfectants on viability of Trichuris skrjabini eggs. trichurosis; sheep; embryogeneses; chemical preparations; ovocidal effect; disinfestation. The nematodoses are considered the most numerous group of cosmopolitan diseases among animal and human parasitoses. The representatives of the genus Trichuris attract special attention as pathogens of nematodoses. Their high fecundity, resistance to the influence of environmental factors and the ability to disperse create a serious ecological hazard and the risk of new outbreaks of infestation. The aim of the research was to establish the ovicidal efficiency of modern disinfectants on the embryogenesis of eggs of Trichuris skrjabini nematodes isolated from sheep. In laboratory conditions, two preparations were tested, DZPT-2 (mixture of glutaraldehyde, sodium dodecyl sulfate, essential oil) and Dixclor (mixture of sodium bisulfate, sodium chlorite, sodium percarbonate) at different concentrations and times of exposure. We established that DZPT-2 disinfectant showed a high level of ovicidal efficiency (97.5–100%) against T. skrjabini eggs at 4.5% concentration during exposure for 6–12 h and 5.0% concentration during exposure for 3–12 h. Dixclor showed a high level of ovicidal efficiency (100%) against Trichuris eggs at a concentration of 0.24% for exposures of 12 and 24 hours. Decreasing the concentration of disinfectants reduced the level of their ovicidal efficiency and led to the development of a greater number of viable eggs of T. skrjabini. Degenerative changes in the test cultures of T. skrjabini eggs caused by the tested disinfectants were characterized by the appearance and accumulation of air bubbles under the egg shell, the cessation of embryonic development at the bean-like embryo stage, loosening and resorption of the embryo inside the eggs, thinning and destruction of their shell, deformation of the eggs, and swelling of the egg plugs. Such destructive changes in eggs in experimental test cultures were also confirmed by the indicators of their morphometric parameters. Under the influence of DZPT-2 and Dixclor on the 54th day of cultivation, the length of the eggs was lower by 3.9%, and their width was greater by 4.8–5.1% compared to similar indicators in the control test culture. The obtained results allow one to recommend the tested disinfectants in defined and effective concentrations and exposures for effective control and prevention of trichurosis on livestock farms.
 • Item
  Професійний розвиток викладача в контексті сучасних викликів.
  (2023-02) Вакуленко, Юлія Валентинівна; Петренко, Максим Олександрович; Дегтярьова, Лариса Миколаївна; Бондаренко, М.О.
 • Item
  Якість свинини у залежності від ряду факторів.
  (2016-10) Петренко, Максим Олександрович
 • Item
  Епізоотологія трихурозу овець на території України
  (2023-02) Петренко, Максим Олександрович
 • Item
  Випробування розчину для дезінфекції відносно яєць трихурисів
  (2023-02) Харченко, Віталій Олександрович; Петренко, Максим Олександрович
 • Item
  Сучасні методи діагностики панлейкопенії котів.
  (2022-11) Тітаренко, Олена Вікторівна; Зоська, Поліна Борисівна
 • Item
  30 років від часу розробки першої ДНК- вакцини.
  (2022-11) Тітаренко, Олена Вікторівна; Микитенко, Анжеліка Олександрівна
 • Item
  Методи діагностики каліцивірозу котів.
  (2022-11) Тітаренко, Олена Вікторівна; Шушкова, Владислава Сергіївна
 • Item
  Профілактика сказу продуктивних тварин.
  (2022-10) Тітаренко, Олена Вікторівна; Киричко, Олена Борисівна